(044) 456-14-56 (57)(044) 379-12-27 (28)

Про компанію

ТОВ "Компанiя АгроCтатус" є офiцiйним iмпортером i дистрибутором норвезької компанiї Yara International ASA в Українi. Майже 10 рокiв працюємо з найбiльшими агровиробниками України.

Бачення
Бути лiдером з впровадження кращих свiтових технологiй та стандартiв якостi вирощування сiльськогосподарської продукцiї.
 
Мiсiя
Поєднання українських традицiй зi свiтовими досягненнями в сферi агровиробництва для зростання добробуту та збереження навколишнього середовища.
Ми прагнемо постiйно вдосконалювати свої знання та досвiд.
Ми ставимо за мету об'єднати тих, хто хоче бути на чолi новiтнiх технологiй.
Ми будуємо довгостроковi i стабiльнi вiдносини з нашими партнерами для взаємовигiдної пiдтримки та добробуту.
 
Нашi цiнностi
Шлях до успiху нашої компанiї iрунтується на принципах професiоналiзму, якостi i вiдповiдальностi.
 
ТОВ "Компанiя АгроCтатус"
- своєчасне застосування оптимальних рiшень.


Купуйте оригiнальнi добрива Yara в <Компанiї Агростатус>!

Наші партнери

© 2010-2017
ТОВ «Компанія Агростатус»

(044) 456-14-56 (57)(044) 379-12-27 (28)

office@agrostatus.com.ua

facebook facebook